Lithuania

Ticker Price Market Cap Debt Cap Div Yld P/E
NSEL:TEL1L
Telia Lietuva, AB
1.70 990.44 21.44 5.29 0.00
NSEL:SAB1L
AB Siauliu Bankas
0.67 460.97 7.27 0.00
NSEL:AKO1L
AB Akola Group
0.94 178.09 12.48 2.78 0.00
NSEL:APG1L
APB Apranga
3.02 166.98 36.66 9.29 0.00
NSEL:IVL1L
Invalda INVL, AB
12.30 148.86 1.04 0.00 0.00
NSEL:GRG1L
Grigeo AB
1.08 147.83 3.77 6.42 0.00
NSEL:KNF1L
AB Klaipedos nafta
0.22 84.07 58.20 0.00 0.00
NSEL:AUG1L
Auga Group AB
0.29 68.36 45.26 0.00 0.00
NSEL:VLP1L
AB Vilkyskiu pienine
5.30 61.15 13.09 5.02 0.00
NSEL:VBL1L
Vilniaus Baldai AB
9.30 29.92 50.61 0.00 0.00
NSEL:INC1L
INVL Technology UTIB
2.12 22.57 0.00 0.00
NSEL:INR1L
Special Closed-Ended Type Real Estate Investment Company INVL BALTIC REAL ESTATE
1.98 16.61 34.64 4.50 0.00
NSEL:NEOFI
NEO Finance, AB
2.36 9.58 45.18 0.00 0.00
NSEL:K2LT
AB K2 LT
25.00 7.36 10.51 0.00 0.00